puzzle

c0057375_1847498.jpg
c0057375_18471692.jpg

# by uchinan_p | 2009-06-16 18:47 | kinki

dinner

夕食
じゃがいもをレンジで温めてからフライパンへ。
コンソメも入れて。。。
c0057375_2175028.jpg

# by uchinan_p | 2009-06-07 21:07 | kinki

Parks

Park 3
いこいの村
c0057375_2154124.jpg
c0057375_2155091.jpg
c0057375_216091.jpg

カメが道路を渡っていました。
# by uchinan_p | 2009-06-07 21:06 | kinki

Parks

Park 2
史跡公園
c0057375_2131453.jpg
c0057375_2132597.jpg
c0057375_213396.jpg
c0057375_2135062.jpg
c0057375_214181.jpg
c0057375_2141397.jpg
c0057375_2142319.jpg

# by uchinan_p | 2009-06-07 21:04 | kinki

Parks

Park 1
蓮の公園
c0057375_2104772.jpg
c0057375_211137.jpg
c0057375_2111255.jpg
c0057375_2112462.jpg
c0057375_2113449.jpg
c0057375_2114493.jpg
c0057375_21273.jpg

# by uchinan_p | 2009-06-07 21:02 | kinki

Flowers

高校前つつじ
c0057375_1347194.jpg
c0057375_13471327.jpg

# by uchinan_p | 2009-05-11 19:46

Sanda

Saty and Movie Complex
c0057375_1353248.jpg
c0057375_13534679.jpg
c0057375_13535949.jpg

Hotel
c0057375_13545464.jpg
c0057375_1355893.jpg
c0057375_13552088.jpg
c0057375_13553151.jpg
c0057375_13554637.jpg
c0057375_1356737.jpg
c0057375_13562085.jpg
c0057375_13563320.jpg

# by uchinan_p | 2009-05-10 19:56 | kinki

Woods and Falls

c0057375_21201521.jpg

c0057375_21203834.jpg

c0057375_21205336.jpg

# by uchinan_p | 2009-05-09 21:21 | kinki

Garden

c0057375_21162754.jpg

c0057375_21164033.jpg

c0057375_21165759.jpg

c0057375_21173129.jpg

c0057375_21174713.jpg

c0057375_21182426.jpg

c0057375_21184378.jpg

# by uchinan_p | 2009-05-09 21:18 | kinki

Park

c0057375_21132218.jpg

c0057375_21134065.jpg

c0057375_2113584.jpg

c0057375_2114314.jpg

c0057375_21144755.jpg

c0057375_2115025.jpg

# by uchinan_p | 2009-05-09 21:12 | kinki